Kependudukan Margomulyo Margomulyo

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ddd
Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 115
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 93
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 193
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 87
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 76
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 158
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 137
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 145
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 170
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 161
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 116
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 140
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 89
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 110
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 16
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 85
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 32

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 107
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 95
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 178
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 87
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 75
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 163
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 117
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 133
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 176
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 173
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 138
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 119
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 104
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 114
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 22
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 70
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 54